Easy Connect er en norsk tilbyder av nummeropplysningstjenester via Opplysning 1890 og tilbyr mange produkter knyttet til kontaktdata og oppdateringer av kunderegister.


Selskapet ble etablert i 1999 og startet med nummeropplysning i 2001. I dag er selskapet en av tre fullservice nummeropplysningsaktører som blant annet tilbyr manuell og nettbasert nummeropplysning fra egen nasjonal adresse og nummerdatabase.


Easy Connect er også dataleverandør til andre nummeropplysningstjenester, private og offentlige bedrifter.


Easy Connect gjør det enkelt å finne riktig kontaktinformasjon


Vi driver den manuelle tjenesten Ring 1890 og 1890.no og tilbyr mange spennende og innovative tjenester til bedriftsmarkedet.


Vårt kontor er på Midtun i Bergen hvor også det omfattende datatekniske utstyret er plassert i et eget serverrom. Her oppdateres mellom 20 000 til 100 000 telefonnummer (fast og mobil), navn og adresser hvert døgn året rundt i den nasjonale databasen som inneholder nærmere 9 millioner oppføringer.