Integrasjon


Få automatiske oppslag i dine egne systemer

Integrasjon

Dersom du utvikler programvare der navn, telefonnummer, adresse eller annen informasjon om privatpersoner eller bedrifter i Norge lagres eller behandles vil du ha stor nytte av tilgang til vårt API for søk.

Tjenesten kan benyttes til f.eks. autoutfylling av skjema for bestilling (nettbutikk), utsendelse av beredskapsvarsling eller integrasjon mot mobilapplikasjoner, CRM- og driftssystemer.

Bedrifter kan koblet denne tjeneste opp mot sitt sentralbord for å kunne yte maksimal kundeservice. Sentralbordoperatør vet hvem som ringer i det øyeblikket telefon ringer, og kundebildet er allerede slått opp.

I vår API-dokumentasjon (se dokumentasjon nederst på siden) finner du informasjon om hvordan du gjør oppslag i våre systemer. Se også på eksemplene under.

Vi har også en fungerende demo her.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon eller tilgang til verktøyene.


Kodeeksempler


Dokumentasjon

API-dokumentasjon oppføringer (HTML)

API-dokumentasjon oppføringer (PDF)
API-dokumentasjon foretaksinformasjon (HTML)

API-dokumentasjon foretaksinformasjon (PDF)