Uttrekk


Vi viser deg bedrifter og personer du vil nå

Uttrekk

Å nå ut til riktig målgruppe med et budskap har tidligere vært både vanskelig og kostbart. Kostbare konsulenter, lange ventetider og dårlig kontroll på det endelige utvalget har ofte vært standard.

Easy Connect har endret dette med å lage et verktøy som lar deg enkelt finne oppdatert informasjon om virksomheter basert på utvalgskriterier du spesifiserer. Du kan filtrere på bransje, næringskode, organisasjonsform, alder på bedriften, omsetning, antall ansatte, geografi og mer til. I tillegg kan du hente ut informasjon om roller, nøkkelpersoner og økonomidata. Vår løsning er godt egnet enten du skal kommunisere med nye eller eksisterende kunder, eller rett og slett foreta en vurdering av markedspotensialet lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Vi har også i samarbeid med sentrale aktører i opinionsbransjen utviklet et kraftig webbasert uttrekksverktøy for respondentlisten (konsumentdata). Her kan brukeren fritt sette utvalgskriterier basert på geografi, demografi og andre parameter for deretter å gjøre et testuttrekk. Når testuttrekket er gjort vises antall respondenter som kan leveres. Uttrekket kan forandres og telles på ny frem til man oppnår ønsket antall respondenter.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon eller tilgang til verktøyene.