§ Personvernerklæring

Easy Connect AS er opptatt av å håndtere dine personopplyninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger.

Behandling av personopplysninger ved levering av våre tjenester

Som nummeropplysningsaktør har vi hjemmel i norsk lov til å behandle og publisere dine kontaktopplysninger (navn, telefonnummer og adresse) i form av en opplysningstjeneste. Da kontaktinformasjonen er synlig for alle, er det en forutsetning at den registrerte har mulighet til å enkelt skjule sin informasjon uavhengig av grunn. I Norge fungerer dette i praksis ved at man tar kontakt med sin leverandør av telefoni på det aktuelle nummer for å reservere seg mot oppføring, alternativt kan en skjule sin oppføring hos den enkelte nummeropplysningstjeneste. Vi anbefaler her at en benytter reservasjonsmuligheten hos teleoperatør da denne er mer omfattende, og erfaringsmessig best tilpasset sluttbrukers ønsker og behov.

På næringsoppføringer tilgjengeliggjør vi informasjon og nøkkelopplysninger om foretak i tillegg til roller, eierforhold og aksjonærer. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon og behandlingsgrunnlaget er vår legitime interesse i å kunne levere disse tjenestene. Informasjonen er basert på opplysninger fra Brønnøysundregisteret.

Informasjon om brukeropplysninger

Ønsker en bruker informasjon om hvilke brukeropplysninger som er registrert om vedkommende hos oss, kan brukeren be om å få informasjonen utlevert ved å ta skriftlig kontakt med Easy Connects Personvernombud gjennom følgende adresse:

Easy Connect AS
Att: Personvernombud
Midtunhaugen 10
5224 Nesttun

Henvendelsen må inneholde navn, telefonnummer, adresse, og være signert av brukeren selv.

Bruk av posisjonsdata og identifikatorer

Ved bruk av tjenesten Nærhetssøk henter vi posisjonsdata fra enhetens GPS. Denne blir sendt gjennom en http request til vår database som inneholder lokasjonsinformasjon på våre oppføringer. Gjennom overføringen av disse data gir vi mest mulig relevant søkeresultat på personer og selskaper som har adresse i området du befinner deg i.

Vi logger også en unik identifikator for hver enhet som bruker våre tjenester. Dette for å hindre tapping og misbruk av innholdet i våre databaser, herunder bl.a. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighets presiseringer vedrørende tilgjengeliggjøring av nummeropplysningssøk.

Loggene med innhold som nevnt over lagres på våre servere, men brukes kun til feilsøk og formål knyttet til å forbedre søketjenestene.

Alle data er anonymisert og kan ikke knyttes mot person.

Bruk av informasjonskapsler

Easy Connect bruker informasjonskapsler (cookies), hvor informasjon lagres i din nettleser på din PC/mobil. Dersom du har gitt tillatelse til det kan informasjon fra din maskin sendes til våre måleverktøy når du åpner easyconnect.no.

Trafikken på easyconnect.no måles med script fra Google Analytics for statistikkformål. Videre logges det bruk via ulike annonsestyringssystemer, herunder Google Adsense.

Du kan enkelt slette informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.

All informasjon om besøk på easyconnect.no logges anonymt. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til noen enkeltperson. Hensikten med informasjonen er å verdiøke nettstedet easyconnect.no og tilby en mer brukervennlig løsning for våre brukere samt mer målrettede annonser.